1. Kan Phytexponent voor allergische reacties zorgen?


Allergische reacties Allergieën komen meer en meer voor wegens onze te 'hygiënische' manier van leven. Het zou echter weinig zin hebben om je zorgen te maken over allergische reacties bij het gebruik van Phyt : de ingrediënten zijn geen gekende allergenen en het wordt al jaren door duizenden mensen probleemloos gebruikt. Er zal natuurlijk altijd wel iemand ergens allergisch voor zijn, maar als je daar rekening mee moet houden, zouden ook alle koffie-, thee-, cacao-, en melkdranken dringend uit de handel te worden verwijderd
2. Wat moet ik verstaan onder het 'traditioneel gebruik van geneeskrachtige planten?'


Traditioneel gebruik van geneeskrachtige planten
Traditioneel gebruik van geneeskrachtige planten toont duidelijk aan dat ze doorgaans erg veilig en niet toxisch zijn. Eventuele neveneffecten zijn erg goed gedocumenteerd. Overigens wordt de term 'traditioneel gebruik' zelfs gehanteerd als een maatstaf door Internationale (WHO) en Europese instellingen (EMEA) om geneeskrachtige planten te erkennen. Verder zijn er vele voorbeelden van geregistreerde "klassieke" medicijnen die alle klinische onderzoeken en testen hebben doorstaan en die na verloop van tijd toch ernstige tot dodelijke gevolgen bleken te hebben.
3. Is Phytexponent een drank?


Drank Nee, Phytexponent is geen drank of 'nutritionele vloeistof', maar wel een alcoholisch extract. Dat wordt ook vermeld op het etiket, de bijsluiter en het doosje. Teneinde de werking te optimaliseren werd de extractieprocedure van elke plant ingrijpend gewijzigd. Bovendien wordt de resorptie gunstig beïnvloed door toepassing van ons Europees patent (938338 dd 30/10/2009). De secundaire verbindingen werden onder plantvorm verwerkt, wat toelaat om Phyt exponent als een zuiver plantaardig product te bestempelen.
4. Zijn er neveneffecten bij het gebruik van Phyt exponent?


Mogelijke neveneffecten Bij gebruik kan de eerste dagen een milde vorm van diarree optreden. Dit is een normaal verschijnsel, aangezien het verhogen van de immuniteit mogelijk de eliminatie van slechte stoffen in het lichaam zal bevorderen. Het ongemak stopt bijna altijd na enkele dagen. Bij langdurig aanhouden (meer dan een week) dient een geneesheer geraadpleegd te worden. Dit leidt evenwel nooit tot het stopzetten van de behandeling. Verder bevat Phyt exponent een vrij hoge hoeveelheid lookextract. Sommige mensen kunnen de smaak hiervan niet tolereren en daarom raden we hen aan om lege capsules bij de apotheker aan te kopen waaraan enkele druppels Phyt exponent worden toegevoegd. Vergeet de capsule niet zo snel mogelijk daarna in te nemen. Tenslotte bestaat Phyt exponent uit alcoholische plantenextracten die bij directe inname een branderig gevoel in mond, slokdarm en maag kunnen veroorzaken. Dat effect wordt gemakkelijk vermeden door het product te vermengen met een half glas (100 ml) water. Vawege deze milde neveneffecten is Phyt exponent uitermate geschikt voor gebruik in landen met een beperkte medische infrastructuur.
5. Wat is de wisselwerking tussen Phyt exponent en 'Anti Retro Virale producten' ('ARV')?


Anti Retro Virale producten Het gebruik van Phyt exponent werd voornamelijk onderzocht in gebieden die geen toegang hadden tot westerse geneesmiddelen. Daarom werden patiënten initieel slechts incidenteel zowel met ARV als met ons supplement behandeld. Onderzoek op deze kleine schaal heeft uitgewezen dat Phyt exponent de neveneffecten van ARV sterk beperkt. Aan een aantal zwaar zieke patiënten met een CD4 waarde < 200/mm³ werden ARV’s samen met ons product toegediend. Alhoewel slechts enkele onderzoeken met deze gecombineerde techniek werden uitgevoerd, zijn de resultaten veel belovend.
6. Op welke temperatuur moet ik mijn flesje bewaren?


Temperatuur Onderzoek heeft uitgewezen dat alcoholische plantenextracten best zo koud mogelijk worden gestockeerd en nog tot 4 jaar na productie kunnen gebruikt worden zonder efficiëntieverlies. Om deze termijn te garanderen, slaan Pharmapath en haar distributeurs het product voor lokale distributie op bij ± 8 °C . Aangeraden wordt om de displayverpakkingen maximaal gedurende 1 maand op kamertemperatuur ten toon te stellen (maximum 25 °C) en om ongekoeld gebruik bij temperaturen hoger dan 25 °C te beperken tot maximum 2 maand na distributie bij de verbruiker (bewaring in de koelkast bij een temperatuur van ± 8 °C wordt aangeraden).
7. Hoe verzwakt ons immuunsysteem precies?


Immuniteit Het immuunsysteem is een lichaamseigen verdedigingssysteem dat allerlei indringers, zoals bacteriën, virussen en schimmels of veranderde eigen cellen bestrijdt. Met een verzwakt immuunsysteem is onze weerstand niet meer in staat om zich voldoende te weren tegen indringers van buitenaf en/of veranderde eigen cellen. Deze verzwakking kan het gevolg zijn van een recente ziekte, emotionele en familiale problemen of problemen op het werk, maar kan ook te maken hebben leeftijd, erfelijkheid, enzovoort. Moderne ziektebeelden zoals aids en cvs berusten op een vernietiging, verzwakking of ernstige beperking van het immuunsysteem. Phyt exponent mobiliseert het immuunsysteem, zodat het terug in staat is een vreemde invasie van virussen, bacteriën en schimmels aan te vallen.
8. Is Phyt exponent een opwekkend middel?


Opwekkende middelen Phyt exponent bevat geen opwekkende middelen en veroorzaakt ook geen gewenning. Sommige patiënten ontwikkelen een gezonde eetlust en beschikken over meer energie.
9. Kan Phyt exponent in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?


Wisselwerking met geneesmiddelen Phyt exponent kan veilig gebruikt worden samen met geneesmiddelen.
10. Wat zijn psychotherapeutische componenten?


Psychotherapeutische componenten​ Phyt exponent bevat geen opwekkende middelen en veroorzaakt ook geen gewenning. Sommige patiënten ontwikkelen een gezonde eetlust en beschikken over meer energie.